listopada 11, 2009

Centrum Polski


Geometryczny środek Polski znajduje się w miejscowości Piątek. Wyznaczony został w miejscu przecięcia się ortodrom przekątniowo łączących wierzchołki opisanego wokół Polski czworokąta złożonego z równoleżników i południków, przechodzących przez najdalej na północ (Jastrzębia Góra), południe (Opołonek), wschód (kolano Bugu koło Zosina) i zachód (zakole Odry koło Cedyni) wysunięte punkty terytorium Polski.

Piątek - wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Piątek. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie płockim. Miejscowość jest siedzibą gminy Piątek.
Wieś położona jest nad rzekami Moszczenicą i Maliną. W Piątku krzyżują się drogi biegnące z Łodzi do Kutna i z Łowicza do Łęczycy.
W miejscowości znajduje się geometryczny środek Polski. Wjeżdżając do Piątku napotkamy tablicę informacyjną w kształcie granic państwa z napisem "Piątek - geometryczny środek Polski". W centrum Piątku usytuowany jest również pomnik symbolizujący geometryczny środek Polski. Wcześniej w tym miejscu znajdował się potężny kamień.
W każdy poniedziałek o świcie rozpoczyna się targ, na który zjeżdżają się rolnicy z wsi oddalonych nawet o 20 km. Na targu tym znaleźć można wszystko, co potrzebne rolnikowi - od maszyn rolniczych przez żywy inwentarz, nawozy i zboże, aż po opony.
Aleksandra Sielewicz

listopada 03, 2009

Cis - lat 1266Cis rosnący w Henrykowie Lubańskim na Dolnym Śląsku jest najstarszym drzewem w Polsce. Jego wiek ocenia się na 1266 lat.

Wyszukała: Kinga

Fajna Ryba i Góra Kamieńsk


Najwyższe naturalne wzniesienie województwa łódzkiego - Fajna Ryba


Góra Kamieńsk zimąZgierz, to prawdopodobnie najstarsze miasto w województwie łódzkim. Łódź, to z kolei największe i najludniejsze miasto. O ile o obu miastach słyszał niemal każdy, o tyle o najwyższym naturalnym wzniesieniu województwa łódzkiego - górze Fajna Ryba - wiedzą nieliczni. Ma ona wysokość 347 m n.p.m. i Położona jest w obrębie Pasma Przedborsko Małogoskiego, wchodzącego w skład północno - zachodnich obrzeży Gór Świętokrzyskich. Góra Fajna Ryba leży w obrębie Przedborskiego Parku Krajobrazowego. U stóp wzniesienia leży miejscowość Góry Mokre. Na powierzchni wzgórza widoczne są utwory mezozoiczne, a układ rzeźby terenu ma w znacznej mierze genezę przedczwartorzędową.

Góra Kamieńsk to ośrodek sportu i rekreacji. Gdzie można skorzystać z wielu atrakcji takich jak:
- szalona jazda na torze kartingowym- duża dawka adrenaliny na torze saneczkowym- wjazd wyciągiem krzesełkowym - przejażdżki rowerowe wytoczonymi tutaj ścieżkami rowerowymi - zabawę w Mini Parku Rozrywki
Główna trasa ma długość 760 metrów. Jej szerokość waha się od 30 do 150 m, natomiast różnica wzniesień to 123 m. Stok jest oświetlony, trasy są naśnieżane. Na snowboardzistów czeka ogródek ze skoczniami i dodatkowymi przejazdami, a ich wyczyny nie będą kolidowały z narciarzami na stoku. Ośrodek oferuje również wypożyczenie sprzętu.
W okresie letnim Góra Kamieńsk dostępna jest dla wielbicieli jazdy na rowerach i pojazdach terenowych. Góra Kamieńsk to idealne miejsce wypoczynku dla całych rodzin. W weekendy działa kolej linowa, wyposażona w czteroosobowe krzesełka. Oprócz zjazdu na torze saneczkowym istnieje możliwość wypróbowania swoich sił na ściance wspinaczkowej z trzema wieżami o wysokościach 3 m, 6 m i 7 m. Tuż obok znajduje się mini park rozrywki, gdzie m.in. obrotowe rowery, golden bungee, czy dmuchana dżungla dostarczą mnóstwo wrażeń i radości osobom w każdym wieku.
Tor saneczkowy na Górze Kamieńsk to jedyny taki tor w centralnej Polsce. Długość toru, prędkość, serpentynowy tor zjazdowy z licznymi zakrętami zakończony karuzelą z pewnością wyzwolą dużą dawkę adrenaliny i zapewniają niesamowitą przygodę. Natomiast niezapomniane widoki, panorama okolic, malownicze miejsce dostarcza niezapomnianych wrażeń. Jest to miejsce godne odwiedzin, spędzenia wolnego czasu oraz wspaniałych przeżyć.Wyszukała: Weronika

października 18, 2009

Największa elektrownia cieplna w Europie


Bełchatów- elektrownia cieplna (kondensacyjna) i największa na świecie elektrownia wytwarzająca energię elektryczną z węgla brunatnego. Położona jest na terenie gminy Kleszczów w powiecie bełchatowskim w województwie łódzkim. Elektrownia Bełchatów wchodzi w skład spółki (holdingu) BOT i PGE. Węgiel pozyskiwany jest z pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Eksploatowanych jest 12 bloków energetycznych o łącznej mocy maksymalnej 4440 MW. Podstawowymi urządzeniami bloków są kotły paroweBB-1150, turbiny 18K370 i generatory GTHW360. Moc elektryczna wyprowadzona jest z elektrowni do krajowego systemu elektroenergetycznego poprzez rozdzielnie 220 i 400 kV. Roczna produkcja energii wynosi przeciętnie 27-28 TWh, co stanowi ponad 20% produkcji krajowej. Od października 2006 roku trwa budowa nowego konstrukcji blobloku energetycznego, którego moc znamionowa brutto wyniesie 858 MW. W swojej k wyróżnia się brakiem komina – spaliny kierowane będą po oczyszczeniu w instalacjach odsiarczania do chłodni kominowej. W lutym 2010 roku przewidziana jest pierwsza synchronizacja tego bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Będzie to największy i najnowocześniejszy blok energetyczny w Polsce. Na rozwój technologii tzw. "czystego węgla" elektrownii przyznano w 2009 180 mln € z funduszy UE.
Ochrona środowiska
Bełchatów i jego najbliższe okolice leżą na pograniczu Wysoczyzny Bełchatowskiej i Kotliny Szczercowskiej. Są to dwie jednostki geograficzne różniące się od siebie rzeźbą terenu i budową geologiczną. Tereny obecnego Bełchatowa i pobliskich okolic przed wielu tysiącami lat pokrywały lasy, czego dobitnym przykładem są ogromne złoża węgla brunatnego. Dynamicznie rozwijające się Zagłębie Górniczo-Energetyczne, a przede wszystkim odkrywka, zniszczyła znaczną część kompleksów leśnych. Jednak w istniejących obecnie lasach występuje zróżnicowana i bogata szata roślinna. Można spotkać tu rzadkie i chronione gatunki roślin, a co cieszy wszystkich odpowiedzialnych za działania na rzecz ochrony środowiska, są to gatunki wskazujące na niski poziom stężenia zanieczyszczeń np. chrobotek, płucnica islandzka, rosiczka okrągłolistna, czworolist pospolity, kruszczyk błotny, storczyk szerokolistny, szmaciak gałęziasty, bagno zwyczajne, widłaczek, wełnianka wąskolistna i wiele innych.
Prowadzone od wielu lat prace badawcze wokół elektrowni, wykonywane przez niezależne instytucje naukowe, (niektóre rozpoczęte jeszcze przed uruchomieniem elektrowni) wykazują jednoznacznie, iż wpływ Elektrowni Bełchatów na takie elementy środowiska jak hałas, zagrożenie radiologiczne, wody powierzchniowe i podziemne, stan roślinności jest bardzo niewielki i praktycznie niezauważalny.
Ze względu na wagę zagadnienia jakim jest ochrona powietrza atmosferycznego i z uwagi na obowiązujące w Polsce przepisy prawne oraz decyzje wydawane przez lokalne władze administracyjne, w Elektrowni Bełchatów zostały rozbudowane systemy monitoringu zanieczyszczeń, składające się z ciągłych pomiarów emisji ze wszystkich bloków energetycznych oraz ciągłe pomiary stężeń zanieczyszczeń na obszarach chronionych w dwóch punktach pomiarowych.
Autor: Marta Dratwa

Najbogatsza gmina i wiatraki Góry Kamieńsk
Bogactwo gminy Kleszczów wynika głównie z faktu, że Kopalnia Węgla Brunatnego oraz Elektrownia "Bełchatów" płacą wysokie podatki od nieruchomości a także (w przypadku kopalni) opłatę eksploatacyjną (w ubiegłym roku kopalnia i elektrownia zapłaciły w sumie około 95 mln zł)

Stąd dochód na jednego mieszkańca gminy wynosi aż ok. 32 tys. zł. Intensywnie rozwija się Kleszczowska Strefa Przemysłowa.Góra Kamieńsk to sztuczne wzgórze, które powstało w wyniku działalności kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. Składowane były tu pokłady ziemi, które przykrywały złoża węgla. W rezultacie powstała góra o wysokości względnej 180 metrów! Jest to najwyższe wzgórze w Polsce środkowej, ma 386 m n.p.m. . Inwestycja ta kosztowała ok. kilkunastu mln zł i zwróci się w ciągu 10 lat.

Na górze znajduje się: tor kartingowy, tor saneczkowy, wyciąg krzesełkowy, ścieżki rowerowe, Mini Park Rozrywki oraz stok narciarski.


Park elektrowni wiatrowych na Górze Kamieńskiej został oddany do użytku w 2007r., składa się z 15 turbozespołów o mocy 2 MW każdy. Wiatrak ma wieżę o wysokości 85 metrów. Turbiny posadowione na wysokości ok. 500 m n.p.m. i napędzane są przez wiatry o sile 7,5 m/s, wzbogacą budżet gminy o sumę 2,5 - 3 mln zł rocznie.


Autor: Weronika

Nietoperze w SzachownicyAtrakcyjne miejsca naszego województwa: JASKINIA SZACHOWNICA

Jaskinia Szachownica jest podzielona na Szachownice I, II, III, IV, V. Jest ona w większości zniszczona przez powstały we wzgórzu kamieniołom. Gdyby ten kompleks ocalał można , by sądzić, że była to największa znana dziś próżnia skalna na Jurze.

Wejście do Szachownicy II jest zerodowane do tego stopnia iż przypomina niedbale poukładaną konstrukcję z klocków. Oparcie lub otarcie się o nią powoduje kamienną lawinę. Należy wiec zachować dużą ostrożność w czasie zwiedzania. W jaskini stwierdzono masowe zimowanie nietoperzy.


Znalazła: NataliaN

PS.:

Jaskinia ta jest zarazem jedną z największych osobliwości geologicznych gdyż powstała ok. 10,5 tys. lat temu odmiennie niż wszystkie jaskinie Jury - przez wody topniejącego lodowca.

Najstarszy spawany most świata


Najstarszy spawany most drogowy na świecie.
Pierwszy most spawany na świecie znajduje się na rzece Słudwi w miejscowości Małżyce pod Łowiczem. Został wykonany w roku 1929 według projektu Profesora Politechniki Warszawskiej Pana Stefana Bryły.
Most jest obecnie zabytkiem klasy "0".
W konstrukcji o rozpiętości 27 m. i masie 55 ton nity zostały zastąpione spawaniem, co dało znaczne oszczędności stali.

Znalazła: DariaSz.